THONG BAO HUY CHUYEN BAY DO COVID 19: HANVTE; HANLPQ; HANREP; HANSYD

KÍNH GỬI: CÁC PHÒNG VÉ & ĐẠI LÝ CNMB 

VÌ LÝ DO DỊCH BỆNH COVID-19, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỦY CÁC CHUYẾN BAY NHƯ SAU: 

STT

ĐƯỜNG BAY

GIAI ĐOẠN HỦY

GHI CHÚ

1

HAN – VTE

 01MAY – 31MAY

 SẼ TIẾP TỤC CẬP NHẬT

2

HAN – LPQ

3

HAN – REP

01MAY – 31MAY

4

HAN – SYD

01MAY – 30JUN

  

ĐÂY LÀ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM HIỆN CHƯA CÓ KẾ HOẠCH BAY BÙ.

 XIN THÔNG BÁO ĐỂ CÁC PHÒNG VÉ/ ĐẠI LÝ ĐƯỢC BIẾT, CHỦ ĐỘNG XỬ LÝ CĂN CỨ THEO NHU CẦU KHÁCH, TÌNH HÌNH CHUYẾN BAY THƯC TẾ VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.

 CÁC THÔNG TIN MỚI (NẾU CÓ) SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT.

 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỤ HỢP TÁC

 

TRONG NGOC HANVN

Chia sẻ