THÔNG BÁO HỦY CHUYẾN CHÂU ÂU THÁNG 5-6/2020 VÌ DỊCH BỆNH COVID 19

VÌ LÝ DO DỊCH BỆNH COVID-19, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TIẾP TỤC CẬP NHẬT HỦY CHUYẾN ĐƯỜNG BAY CHÂU ÂU THÁNG 5-6  NHU SAU NHƯ SAU:

 

STT

ĐƯỜNG BAY

SỐ HIỆU CB

GIAI ĐOẠN HỦY

 

1

HAN -- CDG--HAN

VN19/VN18

01MAY  – 30JUN 

 

2

HAN --FRA--HAN

VN37/VN36

01MAY  – 30JUN 

 

3

HAN --LHR--HAN

VN55/VN54

01MAY  – 30JUN 

 

4

HAN – SVO--HAN

VN63/VN62

01MAY  – 30JUN 

 

 

ĐÂY LÀ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM HIỆN CHƯA CÓ KẾ HOẠCH BAY BÙ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY.

 XIN THÔNG BÁO ĐỂ CÁC PHÒNG VÉ/ ĐẠI LÝ ĐƯỢC BIẾT, CHỦ ĐỘNG XỬ LÝ CĂN CỨ THEO NHU CẦU KHÁCH, TÌNH HÌNH CHUYẾN BAY THƯC TẾ VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.

 CÁC THÔNG TIN MỚI (NẾU CÓ) SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT.

 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỤ HỢP TÁC

Chia sẻ