THÔNG BÁO HỦY  HAN_SIN/KUL THÁNG 5-6/2020 VÌ DỊCH BỆNH COVID 19

KÍNH GỬI: CÁC PHÒNG VÉ & ĐẠI LÝ CNMB

VÌ LÝ DO DỊCH BỆNH COVID-19, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TIẾP TỤC CẬP NHẬT HỦY CHUYẾN ĐƯỜNG BAY TỪ HÀ NỘI ĐI SINGAPORE VÀ MALAYSIA THÁNG 5 NHƯ SAU:  

 

STT

ĐƯỜNG BAY

SỐ HIỆU CB

GIAI ĐOẠN HỦY

 

1

HAN - SIN - HAN

VN661/VN663

VN660/VN662

01MAY - 31MAY 

 

2

HAN - KUL - HAN

 VN681/VN680

01MAY - 31MAY

 

 

ĐÂY LÀ LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG, HÀNG KHÔNG VIỆT NAM HIỆN CHƯA CÓ KẾ HOẠCH BAY BÙ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY.

 XIN THÔNG BÁO ĐỂ CÁC PHÒNG VÉ/ ĐẠI LÝ ĐƯỢC BIẾT, CHỦ ĐỘNG XỬ LÝ CĂN CỨ THEO NHU CẦU KHÁCH, TÌNH HÌNH CHUYẾN BAY THƯC TẾ VÀ QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.

 

 CÁC THÔNG TIN MỚI (NẾU CÓ) SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT.

 

Chia sẻ