Vietnam Airlines CNMB Triển khai bán chuyến bay SGN-SYD 29/10/2020

VN triển khai mở bán chuyến bay SGNSYD/VN5773/29Oct.

Quý đại lý vui lòng cập nhật và hướng dẫn tới khách hàng.

Các booking phải nhập đầy đủ trường DOCS có các thông tin liên quan đến hộ chiếu, ngày sinh của khách…

Lưu ý đối tượng khách được nhập cảnh vào Úc (https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions)

- An Australian citizen

- A permanent resident of Australia

- An immediate family member of an Australian citizen or permanent resident*

- A New Zealand citizen usually resident in Australia and their immediate family members

- A diplomat accredited to Australia (holding a subclass 995 visa)

- A traveller transiting Australia for 72 hours or less

- Airline crew

- Maritime crew including marine pilots

- Recruited under the Government approved Seasonal Worker Program or Pacific Labour Scheme

- Holder of a Business Innovation and Investment (subclass 188) visa

Chia sẻ