Vietnam Airlines trân trọng thông báo về việc khai thác trở lại một số chặng bay nội địa

 

Vietnam Airlines trân trọng thông báo về việc khai thác trở lại một số chặng bay nội địa từ ngày 9/9/2020. Thông tin chi tiết như sau:

Hành trình

SHCB

Tần suất

Thời gian khai thác

HAN-VCL

VCL-HAN

VN7641

VN7640

1 chuyến/ngày

Từ 9/9

BMV-VII

VII-BMV

VN1690

VN1691

4 chuyến/tuần

(T2, 4, 6, CN)

Từ 9/9

HUI-DLI

DLI-HUI

VN1970

VN1971

3 chuyến/tuần

(T3, 5, 7)

Từ 10/9

DLI-VII

VII-DLI

VN1570

VN1571

3 chuyến/tuần

(T3, 5, 7)

Từ 10/9

HPH-DIN

DIN-HPH

VN8210

VN8211

3 chuyến/tuần

(T3, 5, 7)

Từ 10/9

DLI-PQC

PQC-DLI

VN1063

VN1062

4 chuyến/tuần

(T2, 4, 6, CN)

Từ 16/9

 

 

Chia sẻ