THÔNG BÁO “TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP BIÊN GIỚI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI VIỆT NAM”

Kính gửi: Quý Đại Lý, Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) xin thông báo:

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định áp dụng chính sách biên giới mới đối với việc nhập cảnh từ Việt Nam. Biện pháp này được áp dụng từ 00 giờ ngày 03/04/2020. Đề nghị những người dự định về Nhật Bản hay đến Nhật Bản cần lưu ý quy định này.

1. Bổ sung khu vực bị cấm nhập cảnh Chỉ định bổ sung 49 quốc gia và khu vực trong đó có Việt Nam trở thành quốc gia, khu vực bị cấm nhập cảnh dựa vào Luật nhập cảnh Nhật Bản. Người nước ngoài có đã từng lưu trú tại khu vực này trong vòng 14 ngày qua là đối tượng bị cấm nhập cảnh Nhật Bản nếu không có lý do đặc biệt

(*). Biện pháp này bắt đầu thực hiện từ 00 giờ ngày 03/04/2020 theo giờ Nhật Bản. Kể cả những người xuất phát từ nước ngoài trước khi thực hiện biện pháp này và đến Nhật Bản sau khi thực hiện biện pháp này cũng là đối tượng áp dụng.

(*) Trường hợp những người có tư cách là [Người vĩnh trú], [Vợ/chồng của người Nhật Bản v.v.], [Vợ/chồng của người vĩnh trú v.v.] hoặc [Người định cư] đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản với Giấy phép tái nhập quốc cho đến ngày 02/04/2020 mà tiến hành tái nhập quốc từ những khu vực bị cấm nhập cảnh t hì về nguyên tác, sẽ được chấp nhận nhập cảnh vì lý do đặc biệt. Thuy nhiên, đối với người xuất cảnh khỏi Nhật Bản từ ngày 03/04/2020 thì không áp dụng. [Người vĩnh trú đặc biệt] không phải là đối tượng bị cấm nhập cảnh.

2. Tăng cường kiểm dịch Khi người có đã từng lưu trú tại khu vực bị cấm nhập cảnh trong trên 1 trong vòng 14 ngày qua (Chú ý: Có bao gồm Việt Nam) nhập cảnh Nhật Bản thì sẽ là đối tượng phải tiến hành xét nghiệm PCR. Biện pháp này bắt đầu thực hiện từ 0 giờ sáng ngày 03/04/2020. Kể cả những người xuất phát từ nước ngoài trước khi thực hiện biện pháp này và đến Nhật Bản sau khi thực hiện biện pháp này cũng là đối tượng áp dụng.

3. Hướng xử lý của ANA đối với booking bị ảnh hưởng bởi quy định này - Đổi ngày miễn phí 1 lần, nhập "SKCHG DUE TO TSA JP HQ REQ" vào đầu dòng endorsement - Hoàn vé miễn phí qua BSPlink, ghi chú "INVOL REF DUE TO TSA JP HQ REQ"

Quý Đại Lý vui lòng thông báo đến các bộ phận có liên quan và khách hàng.

Trân trọng!

Chia sẻ