Triển khai bán chuyến bay VN19/HAN-CDG/28Nov&14Dec

 

VNA triển khai mở bán chuyến bay VN19/HANCDG/28Nov & 14Dec. Kính đề nghị quý đại lý cập nhật và triển khai tới khách hàng. 

Lưu ý: Chấp nhận chuyên chở hành khách có vé mua mới và vé cũ đã có (được phép Protect ngang hạng) trên chuyến bay này.

  Quý đại lý lưu ý điều kiện nhập cảnh vào Pháp như file đính kèm. Trong đó, khách được khuyến cáo có chứng nhận test âm tính covid-19, trường hợp khách chưa có chứng nhận test covid âm tính khách phải thực hiện test covid tại trung tâm test tại nhà đến của CDG.

Chia sẻ